Menu školka

Plán akci 2023/2024

Plán akci 2023/2024

Plán akcí třídy Housenky z údolíčka pro školní rok 2023/ 2024

 

Září

Informační schůzky pro rodiče

         

Říjen – Listopad

▪ Vzdělávací program „Hurá na sklo“

▪ EVP beseda s myslivci v MŠ

▪ Pouštění draka

▪ Kulturní pořad „Princezny, princové a jejich svět“ (zámek Kynžvart)

 

 Prosinec

▪ Pečení a zdobení vánočních perníčků

▪ Kulturní pořad „Tajemství vánočních nocí a svátků světel“ (zámek Kynžvart)

▪ Vánoční besídka pro rodiče s informační schůzkou

▪ Vánoční jarmark ZŠ a MŠ

▪ Zpívání u vánočního stromu v obci (veřejné vystoupení)                            

          

Leden – Únor

 ▪ Zimní olympiáda ve sjezdu na kluzácích 

Vítání občánků v obci

 ▪ Se skřítkem Mrazílkem do lesa i na louku (výukově vzdělávací program v MŠ)

▪ Masopustní rej ZŠ a MŠ 

 

Březen

Návštěva místní knihovny 

▪ Pohádka „Jak čmeláček vítal jaro“ (divadlo KV)

▪ Pečení velikonočního beránka

▪ Velikonoční jarmark ZŠ a MŠ

 

Duben

Dopravní výchova Sokolov

▪ Divadelní představení dle nabídky

▪ Keramický kroužek v DDM Sokolov (předškoláci)

 

Květen – Červen

▪ „Na stopě opylovačům nejen do hmyzího hotelu“ (EVP)

▪ Divadelní představení „Ferda mravenec“ (divadlo KV)

▪ „Orchestr na Smetaně“ (symfonický orchestr KV) - předškoláci

▪ Focení dětí

▪ Besídka pro maminky s informační schůzkou

▪ Den dětí (hledání pokladu)

▪ Letní olympiáda

▪ Školní výlet do Skalné na hrad Vildštejn

▪ Rozloučení s předškoláky 

▪ Vystoupení dětí z MŠ na oslavách 200 let obce